top of page

Het schilderen, de schoonheid en de spiritualiteit waaruit het stroomt zijn belangrijke kenmerken en een ware inspiratiebron voor mezelf.
Zelf merk ik dat het uit een diepe bron komt waarbij levensverhalen tot uiting komen vanuit het verleden.
Tenslotte is alles al beschreven in de geschiedenis waarbij ik stellig van overtuigd ben dat herhaling van de geschiedenis
als niet onbekend staat, van welke tijd dan ook!

ATLANTIS 

IMG_20210407_230921.jpg
atlantisch.jpg

Compilatie van Atlantisch, het verzonken land.

 

Een catastrofale overstroming (zondvloed) vond plaats 11.600 jaar geleden, de exacte tijd die Plato geeft voor de vernietiging en onderdompeling van Atlantis.

Plato de Griekse filosoof (427-347 v.chr.) was de eerste die over Atlantisch schreef.

 

Atlantisch werd bestuurd door vijf koningen en zij leefden in de middencirkel van een prachtig eiland, in die middencirkel stonden prachtige tempels, paleizen en een gigantisch gouden beeld van Poseidon (de God van de zee)

De gewone mensen leefden aan de buitenste ring van de cirkel.

De bevolking leefde in overvloed, de oude hoofdstad was rijk aan natuurlijke bronnen en leefde in volmaakte harmonie.

 

Het begon fout te lopen op het eiland omdat de koningen nog meer luxe wilden veroveren, daardoor ontstond meer ego en machtsmisbruik, machtsvertoon en corruptie.

Daardoor besloot God Zeus met andere Goden het aardse paradijs wat toen een utopie was in de oudheid ten onder laten gaan door aardbevingen en vloedgolven.

 

Maar er waren overlevenden, bekend bij latere culturen met namen als, De Wijzen, De Magiërs, De stralende en mysterieuze leraren van de hemel.

Ze reisden de wereld rond in hun grote schepen en deden alles wat in hun macht lag om de vonk van de beschaving brandend te houden. Ze vestigden zich op belangrijke locaties als Gizeh in Egypte, het oude Sumer, de stille oceaan, Mexico, Peru ed.

Overal waar ze gingen brachten deze Magiërs van de Goden de herinnering mee aan een tijd waarin de mensheid uit harmonie met het universum was geraakt en een zware prijs had betaald.

 

Een herinnering en een waarschuwing voor de toekomst …

HEMELSCHIP

IMG_20210504_164036.jpg
OIP.jpg

Het schilderij genaamd Hemelschip of Hemelboot wordt geassocieerd met onvergankelijk, denk universeel.

De Zonneboot van farao Cheops

Cheops (Farao) is de tweede koning van de 4 de dynasti van het oude Egypte. 
De farao is onder diverse namen bekend (Choefoe, Khufu, Suphis), maar 
vooral bekend van zijn piramide te Gizeh die als een van de zeven wereldwonderen wordt beschouwd. 

De grote bootvormige putten, gevonden aan de oostelijke zijde van de piramide van Choefoe, zijn het bewijs voor de aanwezigheid van boten in het Oude Rijk. 
Men heeft zich afgevraagd of het een schip is dat daadwerkelijk door de koning is gebruikt, of dat het ging om een symbolische boot. 

 

Aangezien er sporen van gebruik in het water zijn gevonden op de boot, is er waarschijnlijk wel mee gevaren, maar met welk doel zal door de kleine hoeveelheid gegevens waarschijnlijk nooit helemaal zeker worden.

 

De  piramide teksten laten er geen twijfel over bestaan wat het doel van de boot was.
Aan het einde van zijn aardse bestaan vaart de ziel van de koning ten hemel om zich te verenigen met zijn vader Ra de Zonnegod en eeuwig over het oerwater van de tijd te varen.

 

Een boot was dus niet alleen een vervoermiddel of een hulpmiddel bij de visvangst of de jacht, het vormde het belangrijkste transportmiddel van de goden.

 

De Zonnegod Ra reisde volgens de Egyptische godsdienst dagelijks door de hemel in de ‘boot van miljoenen jaren’ om het voortduren van de dagen te verzekeren.
De koning Cheops, zoon van Ra volgde zijn vaders hemelse bestemming en had dus een boot nodig om naar de hemel te varen.

 

De god Amon werd op zijn heilige bark vervoerd tijdens de grote religieuze festivals in het zuidelijke Thebe.

 

'LEEF JE DROMEN EN VAART MEE MET DE WIJSHEID'

e219589b-f79d-11eb-b07d-02b7b76bf47f.jpg
bottom of page